Jdi na obsah Jdi na menu
 


NATO

12. 3. 2007

NATO

NATO (North Atlantic Treaty Organisation, Organizace Severoatlantické smlouvy) je mezinárodní vojenská organizace.

Organizace byla založena 4. dubna 1949 podpisem tzv. Washingtonské smlouvy, která zakotvila vznik bezpečnostní organizace západních demokracií jako odpověď na poválečnou situaci v Evropě.

Smluvní strany se dohodly, že ozbrojený útok proti jedné nebo více z nich v Evropě nebo Severní Americe bude považován za útok proti všem, a proto odsouhlasily, že dojde-li k takovému ozbrojenému útoku, každá z nich uplatní právo na individuální nebo kolektivní obranu, uznané článkem 51 Charty Spojených národů, pomůže smluvní straně nebo stranám takto napadeným tím, že neprodleně podnikne sama a v souladu s ostatními stranami takovou akci, jakou bude považovat za nutnou, včetně použití ozbrojené síly, s cílem obnovit a udržet bezpečnost severoatlantické oblasti.

Tento článek měl v době založení organizace především odradit Sovětský svaz a jeho satelity od útoku na západní Evropu. V takovém případě by totiž napadeným státem byly i USA, které by jediné byly schopny účinně reagovat na takový útok.

Obávaný útok Sovětského svazu nikdy nepřišel. Členské státy NATO poprvé použily článek 5 dne 12. září 2001 jako odpověď na teroristické útoky v USA o den dříve (11. září 2001.)

Členské země

Washingtonskou smlouvu podepsalo v dubnu 1949 dvanáct států: USA, Kanada, Spojené království, Francie, Portugalsko, Belgie, Lucembursko, Nizozemsko, Dánsko, Norsko, Itálie, Island,

V roce 1952 se připojilo Řecko a Turecko, v roce 1955 se po získání plné suverenity připojila Německá spolková republika a v roce 1982 Španělsko.

V roce 1999 se k NATO připojilo Polsko, Maďarsko a Česko (12. března), všechny tři země byly prvními zeměmi, které se k NATO připojily ze zemí Východního bloku.

V roce 2004 v dosud největší vlně rozšiřování NATO se připojily státy východní Evropy Litva, Lotyšsko, Estonsko, Rumunsko, Bulharsko, Slovinsko a Slovensko.

Vlajka NATO

A Česká republika po vstupu do NATO???

12. března 1999 vstup ČR do NATO (severoatlatického paktu)

v souvislosti se vstupem ČR do NATO se ČR zapojila do války proti Jugoslávii v souvislosti s utlačováním Kosova Srby (Kosovští Albánci byli separováni z "normálního" života podobně jako Židé za nacistického Německa) a vojenským akcím Jugoslávských paramilitárních sil v Kosovu (NATO pořádalo několik tisíc náletů na Jugoslávské vojenské cíle)

ačkoliv tragédie vyhnání přes milion kosovských Albánců ze země často jen s věcmi na sobě oblečenými, s čímž samozřejmě souviselo i vyvražďování tohoto etnika, přímo bila do očí, výroky některých českých politiků byly velmi překvapující. Došlo dokonce k označení za viníka exodu nálety Severoatlantického paktu, což je samozřejmě absurdní

3. června Jugoslávský parlament přijal podmínky pro mír, čímž nálety NATO nad Jugoslávií brzy nato skončily a začal přesun Jugoslávských jednotek z Kosova. Zároveň však do Kosova začaly vstupovat Ruské vojenské jednotky následovány stabilizačními jednotkami KFOR (snaha zabránit pomstě vracejících se kosovských Albánců Srbům žijícím v Kosovu).

 

Vlajka České republiky


 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář